Poistenie CK proti úpadku

V CENÁCH ZÁJAZDOV JE ZAHRNUTÉ KOMPLETNÉ POISTENIE CK PROTI BANKROTU!

V predajných cenách ZÁJAZDOV je zahrnuté kompletné poistenie záruky v dôsledku úpadku cestovnej kancelárie podľa zákona č 159/1999 Z. z. aj jeho pripravovanej novely. Toto poistenie je dojednané u UNION poisťovne :

 

od 1.1.2017 do 31.12.2017 pod číslom 11 6 32 70

od 1.1.2018 do 31.12.2018 pod číslom 11 6 35 44

http://www.union.sk/cestovne-kancelarie-poistenie-proti-upadku

 

101 CK ZEMEK, sro má novo uzavreté s poisťovňou UNION, as, NADŠTANDARDNÉ POISTENIE, kedy sú poistené zájazdy aj NEZÁJAZDY a to s účinosťou odo dňa 29.06.2018, kedy sa poistenie proti úpadku vzťahuje aj na služby spočívajúce v ubytovaniu so stravovaním predanými po 30.06 .2018, tzn. na zájazdy i nezájazdy = nad rámec zákonnej povinnosti.

Samostaná doprava a samostatné bytovanie bez stravy zostávajú službou nepoistenú proti úpadku.

 

Certifikát:

 

2018 na stiahnutie vo formáte .pdf