Poistenie CK proti úpadku

CENA ZÁJAZDOV ZAHŔŇA KOMPLETNÉ POISTENIE CK PROTI BANKROTU!

V predajných cenách ZÁJAZDOV je zahrnuté kompletné poistenie záruky v dôsledku úpadku cestovnej kancelárie podľa zákonač. 159/1999 Sb. i jeho pripravovanej novely. Toto poistenie je dojednané u UNION poisťovne:

 

od 1.1.2021 do 31.12.2021 pod číslom 11 6 42 56

od 1.1.2022 do 31.12.2022 pod číslom 11 6 42 56

https://www.union.sk/zoznam-cestovnych-kancelarii/

 

Certifikát:

2021 na stiahnutie vo formáte .pdf

2022 na stiahnutie vo formáte .pdf

Všeobecné poistné podmienky poisťovne Union 2021