Cestovné poistenie


POISTENIE PRE ZÁKAZNÍKOV CK a CA: Union poisťovňa a.s. zmluva typu 721

Číslo mandátnej zmluvy od 1.1.2022 do 31.12.2022:  11 711 309

Rozsah poistenia a výška poistného krytia pre cestovné poistenie A1, A1 PANDEMIC alebo A3 - na stiahnutie v PDF

  • Sadzba poistného je 2,5 € / osoba / deň pre oblasť Európy balík „A1“

  • Sadzba poistného je 4,0 € / osoba / deň pre oblasť Európy balík „A1 PANDEMIC“

  • Sadzba poistného je 3,5 € / osoba / deň pre oblasť Európy balík „A3“

Všeobecné poistné podmienky cestovného poistenia VPPCPUZ/0218 - na stiahnutie v PDF

UPOZORNENIE- poisťovňa Union požaduje, aby ste nahlásili storno pobytu do 2 pracovných dní od vzniku príčiny (lekárska správa v pondelok, do stredy musí byť nahlásené)