ZMIERNENIE REŽIMU KONTROL na slovinsko-chorvátskych hraniciach

V nadväznosti na predchádzajúce upozornenie o začatí systematických kontrol všetkých cestujúcich na vonkajšej schengenskej hranici, Ministerstvo zahraničných vecí ČR oznamuje, že výkon tohto striktného nariadenia bol zo strany Chorvátska a Slovinska dočasne pozastavený. Napriek tomu ministerstvo nevylučuje tvorenie dlhých radov na všetkých hraničných priechodoch v čase sviatkov či turistickej sezóny.

 

PÔVODNÁ SPRÁVA:

Zavedenie prísnejších hraničných kontrol v Slovinsku

Upozorňujeme turistov, ktorí budú cestovať do Chorvátska cez Slovinsko, že Slovinsko s platnosťou od 7. 4. 2017 zavádza na vonkajšej schengenskej hranici systematické hraničné kontroly bez výnimiek.

Na vonkajšej schengenskej hranici bude Slovinsko dôsledne kontrolovať každého občana EÚ aj občanov tretích krajín na vstupe i výstupe z EÚ.

ZÚ Ľubľana z tohto dôvodu odporúča občanom, aby:

  • - skontrolovali platnosť svojich cestovných dokladov (cestovného pasu či občianskeho preukazu) a uistili sa, že dokumenty sú stále platné (a budú aj v čase plánovaného návrate z dovolenky)
  • - si overili dopravnú situáciu na hraničnom priechode, ktorý chcú použiť, pretože slovinské orgány predpokladajú vznik kolón (najmä v období sviatkov či počas letnej turistickej sezóny)
  • - využívali menej frekventované hraničné prechody mimo špičky
  • - sa vyvarovali ciest do Chorvátska cez víkendy (s výnimkou prípadov, keď turnus začína či končí cez víkend).

Viac informácií ku sprísneným kontrolám nájdete v anglickom jazyku na webových stránkach slovinskej polície:
http://www.policija.si/eng/index.php/component/content/article/13-news/1925-systematic-border-checks-of-all-travellers-at-external-schengen-borders-to-start-on-7-april

Zdroj: stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR