Rakúsko zaviedlo čiastočný zákaz fajčenia v aute

od 1. mája 2018..

Dňa 1. mája 2018 vstúpil do platnosti čiastočný zákaz fajčenia v automobile na území Rakúska. Ak sa v automobile nachádza i napríklad jediná osoba mladšia ako 18 rokov, nikto nesmie fajčiť. V prípade porušenia zákazu je pokuta až 100 EUR, ak dôjde k opakovanému porušeniu, pokuta je až 1000 EUR.