Pravidlá vstupu do Chorvátska

Aktualizace 27.8.2021

V ZIMNOM OBDOBÍ TÁTO STRÁNKA NIE JE AKTUALIZOVANÁ

 

Úpravy vstupu do Chorvátska od 1. júla 2021:

 

Od 1. júla 2021 slovenskí občania do Chorvátska môžu vstúpiť ak disponujú platnýmEU digitálne COVID certifikátom.
Výnimočne, ak by občania nedisponovali platným EÚ digitálnym COVID certifikátom, potom budú môcť Vstúpiť do Chorvátska, ak budú spĺňať jednu z uvedených podmienok:
1. Negatívny výsledok PCR testu (nie starší 72 hodín od odberu do príchodu na chorvátskej hranice)
2. Negatívny výsledok antigénneho testu (nie starší 48 hodín od odberu do príchodu na chorvátskej hranice). U antigénneho testu je nevyhnutné, aby sa jednalo o testovaciu sadu zverejnenú v Spoločnom zozname Európskej rady a tiež, aby bol test vykonaný akreditovaným laboratóriom a výsledok obsahoval názov výrobcu použitého testu a / alebo komerčné názov testu.
3. Potvrdenie o očkovaní oboma dávkami vakcíny používané v EÚ (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Gamaleya, Sinopharm) nie starší 210 dní. V prípade očkovania vakcínou Johnson & Johnson od očkovania musí uplynúť najmenej 14 dní.
4. Potvrdenie o očkovaní prvou dávkou vakcíny Pfizer, Moderna alebo Gamaleya, s tým, že od očkovania musí ubehnúť 22 dní ale nie viac ako 42 dní
5. Potvrdenie o očkovaní prvou dávkou vakcíny AstraZeneca, s tým, že od očkovania musí ubehnúť 22 dní ale nie viac ako 84 dní
6. Potvrdenie o prekonaní choroby COVID-19 a prijatia prvej dózy očkovacej látky s tým, že od očkovania neubehlo viac ako 210 dní
7. Potvrdenie o pozitívnom PCR alebo antigénnym testu, ktorý bol vykonaný pred viac ako 11 dni ale nie pred viac ako 180 dní alebo lekárske potvrdenie o prekonanej chorôb COVID-19
8. Ak osoba nespĺňa žiadnu z vyššie uvedených podmienok, potom do Chorvátska môže vstúpiť pod podmienkou, že sa na vlastné náklady nechá otestovať PCR alebo antigénnym testom na COVID-19 a do doby prijatia výsledku testu je povinná strpieť karanténu, ktoré ju bude nariadená priamo na hraničnom priechode pri vstupe do krajiny

Výnimka z vyššie uvedených pravidiel sa vzťahuje na deti mladšie ako 12 rokov (11,99 rokov). Ony do Chorvátska môžu vstúpiť, ak ich rodičia / opatrovníci, ktorí s nimi prišli, jednu z vyššie uvedených podmienok spĺňajú.


Cestujúci majú aj naďalej vyplniť epidemiologický formulár Enter Croatia https://entercroatia.mup.hr/, ktorý je dostupný aj v slovenskej jazykovej mutácii.

Deti do 12 rokov, ak sú v sprievode rodiča alebo opatrovníka, môžu bez ničoho, ak rodičia / opatrovníci majú digitálny certifikát EÚ alebo negatívny test alebo potvrdenie o očkovaní alebo potvrdenie o prekonanom COVID.

Prvá dávka: (článok III.) Možno vstúpiť do HR s potvrdením o prijatí prvej dávky látok Moderna, Pfizer, Gamaleya v období medzi 22. a 42. dňom od prijatia tejto prvej dávky. V prípade Astra Zeneca v období medzi 22. a 84. dňom. U jednodávkovej vakcíny Janssen medzi 14. a 210. dňom.

 

 

Pre návrat viz Postup a povinnosti pri príchode do SR