Dôležité! Odporúčanie ohľadom hraničných priechodov

- nemožno prechádzať na hraničných priechodoch pre malý pohraničný styk

Ministerstvo zahraničných vecí ČR upozorňuje nielen českých turistov, aby k prechodu hraníc pri cestách do Chorvátska cez Slovinsko používali výhradne medzinárodné hraničné priechody, nie prechody, ktoré sú určené iba pre malý pohraničný styk.

 

Za posledné obdobie bolo zaznamenané viacero pokusov o prechod slovinsko-chorvátskej hranice i mimo medzinárodne hraničné prechody, napr. na  prechode Meje-Žlogonje, ktorý je určený iba miestnym obyvateľom so zvláštnym povolením a cez ktorý je medzinárodná preprava zakázaná. Cestovatelia sú z týchto prechodov vrátení.

Štátnu hranicu Chorvátskej republiky môžu občania prekračovať iba cez medzinárodné hraničné priechody, mapu týchto prechodov nájdete tu.
 

Zdroj: web MZV ČR